Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Heeft u

vragen?

Privacyverklaring

Meer info

Over RNC Events • Services • Support

Je wil meer ondernemen vanuit verbinding en inclusie. Maar je zit vast in de chaos van je business. Er is een oplossing. Ik help je op weg naar impactrijke events en gepersonaliseerde workflows. Nu kun jij je bedrijf runnen met meer inspiratie, meer plezier en meer ruimte.

Afhankelijk van de activiteiten verwerkt RNC Events, Services & Support verschillende soorten persoonsgegevens. Dit doet RNC Events, Services & Support in overeenstemming met de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG). RNC Events, Services & Support vindt het belangrijk om persoonsgegevens met uiterste zorg te beschermen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren op welke wijze RNC Events, Services & Support omgaat met uw persoonsgegevens. RNC Events, Services & Support is hier graag transparant over en is altijd bereid om uw vragen rondom uw persoonsgegevens (privacy) te beantwoorden.

Contactgegevens

RNC Events, Services & Support
Rentmeesterstraat 20
1315 JS Almere
KVK-nummer: 6876 2569

Heeft u een vraag of opmerking?
Dan kunt u contact opnemen met RNC Events, Services & Support door te e-mailen naar info@rncevents.nl of gebruik te maken van het contactformulier hieronder.

Heeft u

vragen?

De verwerking van uw persoonsgegevens

RNC Events, Services & Support verwerkt uw persoonsgegevens steeds met een vooropgesteld doel en op basis van grondslagen (onderbouwingen) vanuit de AVG, zoals:

Hieronder volgt een opsomming van de doelen van RNC Events, Services & Support, met de bijbehorende grondslagen en de persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door RNC Events, Services & Support.

Voor contact

Belangenafweging

Voor contact

Belangenafweging

Indien u telefonisch, schriftelijk, via de website of per e-mail contact opneemt met RNC Events, Services & Support wil RNC Events, Services & Support uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden en/of reageren op uw mededeling of opmerking. Het is daarom van belang dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Dienstverlening

Overeenkomst

Dienstverlening

Overeenkomst

RNC Events, Services & Support staat voor een professionele dienstverlening. Om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw behoefte en wensen, is het noodzakelijk dat RNC Events, Services & Support de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

RNC Events, Services & Support kan bovenstaande persoonsgegevens ook gebruiken voor het behandelen van eventuele geschillen (Belangenafweging).

Administratie

Wettelijke verplichtingen

Administratie

Wettelijke verplichtingen

De volgende persoonsgegevens worden vanwege administratieverplichtingen door RNC Events, Services & Support verwerkt:

Beeldmateriaal evenementen/workshops

Verslaglegging

Belangenafweging

Verslaglegging

Belangenafweging

Om de boodschap en sfeer van evenementen/workshops te kunnen vastleggen, wordt door RNC Events, Services & Support tijdens evenementen/workshops beeldmateriaal gemaakt. Dit wordt altijd vooraf bij de promotie en/of het aanbod van de evenementen/workshops kenbaar gemaakt. U kunt te allen tijde contact opnemen met RNC Events, Services & Support als u hier vragen over heeft. Beeldmateriaal kan als verslaglegging worden gebruikt op de social media kanalen van RNC Events, Services & Support, maar ook in blogs en in de media. RNC Events, Services & Support maakt hierbij een belangenafweging. Indien u hierom verzoekt, is RNC Events, Services & Support bereid om beeldmateriaal, waarop u herkenbaar bent, te verwijderen of u hierop onherkenbaar te maken.

Promotiedoeleinden

Toestemming

Promotiedoeleinden

Toestemming

RNC Events, Services & Support gebruikt beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, zoals bijvoorbeeld advertentie, reclame en promotie voor eventuele volgende evenementen/workshops, mits u tijdens het evenement of de workshop toestemming heeft verleend. Toestemming kan vanuit de AVG altijd door u worden ingetrokken. Indien u dit aan RNC Events, Services & Support kenbaar maakt, zal RNC Events, Services & Support het desbetreffende beeldmateriaal verwijderen of u hierop onherkenbaar maken.

Nieuwsbrieven

Gerechtvaardigd belang

Nieuwsbrieven

Gerechtvaardigd belang

RNC Events, Services & Support verstuurt periodiek nieuwsbrieven naar potentiële/bestaande klanten en/of bezoekers, deelnemers van haar evenementen. RNC Events, Services & Support maakt hierbij slechts gebruik van uw naam en e-mailadres. U kunt zich te allen tijde uitschrijven of afmelden voor de nieuwsbrieven.

Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, maakt RNC Events, Services & Support gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden zowel fysiek als digitaal, beveiligd door RNC Events, Services & Support opgeslagen.

Bewaartermijnen

RNC Events, Services & Support bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doelen. De bewaartermijn van administratieve persoonsgegevens is gebonden aan wettelijke eisen vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Deze persoonsgegeven bewaart RNC Events, Services & Support maximaal 7 jaar na de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd. Overige persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een periode van maximaal 5 jaar. RNC Events, Services & Support kan bepaalde bewaartermijnen met u overeenkomen.

Persoonsgegevens delen met derden

RNC Events, Services & Support verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, tenzij dit nodig is voor bovengenoemde doelen. Hierbij houdt RNC Events, Services & Support rekening met organisaties die eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging hanteren en door afspraken omtrent de bescherming van persoonsgegevens met hen vast te leggen in (verwerkers-)overeenkomsten. RNC Events, Services & Support deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens met IT-dienstverleners, Adviseurs, Betaaldienstverleners en Social Mediakanalen.

 

In de privacyverklaring en/of beleid van deze organisaties, is verklaard hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. RNC Events, Services & Support blijft echter altijd (mede-)verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met RNC Events, Services & Support (zie contactgegevens hierboven).

Cookies

Bij uw eerste bezoek op de website ontvangt RNC Events, Services & Support bepaalde gegevens van u, zoals de webbrowser van uw computer, smartphone of tablet. RNC Events, Services & Support bewaart deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkent RNC Events, Services & Support uw browser en kan zij de functies van de website op u afstemmen. RNC Events, Services & Support gebruikt functionele- en analytische (first party) cookies.

Functionele (first party) cookies

Functionele (first party) cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Door deze cookies kunt u gebruik maken van de functionaliteiten op de website. Deze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor uw privacy.

Analytische cookies

Ook plaatst RNC Events, Services & Support altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Deze analytische cookies meten uw websitebezoek. Zo kan RNC Events, Services & Support bijvoorbeeld zien wanneer een van de webpagina’s vaak wordt bezocht. Deze informatie helpt verder de website te verbeteren. RNC Events, Services & Support vraagt hiervoor uw toestemming als deze niet privacy vriendelijk zijn ingesteld.

Wilt uw zich afmelden voor cookies?

U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. Dit doet u via de instellingen van uw browser. U kunt in de meeste webbrowsers cookies verwijderen. Ook zou het mogelijk moeten zijn cookies te blokkeren door in uw browser te kiezen voor de optie om het opslaan van sommige of alle cookies af te wijzen. Het “helpscherm” in uw browser of de gebruikshandleiding van uw computer bevat doorgaans informatie hoe u dit moet doen.

Het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat de website minder goed werkt. Mocht u de cookies toch hebben verwijderd, dan kunt u bij het opnieuw bezoeken van de website deze cookies weer activeren door toestemming te geven.

Links

RNC Events, Services & Support kan gebruik maken van externe links, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. RNC Events, Services & Support is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw rechten vanuit de AVG

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens RNC Events, Services & Support van u verwerkt (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door RNC Events, Services & Support te laten corrigeren.

 

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens door RNC Events, Services & Support te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd of omdat RNC Events, Services & Support gebruik maakt van een belangenafweging. De verwerking van uw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt. Wanneer RNC Events, Services & Support uw persoonsgegevens verwerkt vanwege wettelijke verplichtingen, kunnen uw persoonsgegevens niet worden verwijderd.

 

Indien er sprake is van toestemming, die u heeft verleend bij de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die hierbij zijn gebruikt.

 

U kunt van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen per e-mail naar: info@rncevents.nl. U kunt uiteraard ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Heeft u

vragen?

RNC Events, Services & Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Neem dan gerust via het contactformulier of via e-mail contact op met RNC Events, Services & Support.

Heeft u

vragen?

Slotopmerking

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 februari 2023. RNC Events, Services & Support kan de privacyverklaring aanpassen.

Blijf up-to-date!

Schrijf je in voor onze event alert om op de hoogte blijven over onze nieuwe events.

Interesse in event Druk op ctrl om meer aan te klikken